Euroopa kristliku koolihariduse arvamusliidrid kogunesid Tallinnas

23.-24. novembril toimus Tallinnas Euroopa katuseorganisatsiooni International Association for Christian Education (www.int-v.org) aastakoosolek ja sümpoosion „Contributions of Christian schools to a solidary society” , mille kohalikuks korraldajaks on Eesti Kristlike Erakoolide Liit.

Üle Euroopa kogunes 30 kristlike koolide piirkondlike ja riiklike ühenduste esindajat – Saksamaalt, Iirimaalt, Poolast, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Austriast jm. Teiste seas ka Holland (www.verus.nl), kus kristlikud koolid moodustavad koguni 2/3 riiklikust koolivõrgust. Naaberriikidest olid esindatud Soome ja Läti kristlike koolide ühendused. Külalisi tervitas EELK peapiiskop Urmas Viilma, neile anti ülevaade Eesti haridusüsteemist ning tutvustati kohalikke kristlikke koole.

Üritust toetas meetme „EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss” raames Kodanikuühiskonna Sihtasutus ning Eesti Kirikute Nõukogu.