KOOLI PIDAJAD

MTÜ Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis.

Kaheteistkümnes kristlikus haridusasutuses õpib õppeaastal 2022/2023 kokku 2723 õpilast, neist 268 käib koolide juures tegutsevates lasteaedades.

Kristlike koolide õpilaste arv 2014-2022:

õa 2013/2014 – 1004
õa 2014/2015 – 1089
õa 2015/2016 – 1330
õa 2016/2017 – 1495
õa 2017/2018 – 1717
õa 2018/2019 – 1885
õa 2019/2020 – 2051
õa 2020/2021 – 2285
õa 2021/2022 – 2571
õa 2022/2023 – 2723

Kristlike koolide õpilaste arv on aastatel 2014–2022 kasvanud 2,7 korda, see teeb ca 15% aastas. See tähendab, et iga neljas Eesti erakooli õpilane õpib kristlikus koolis. Lisaks loomulikule klassi kaupa kasvamisele on koolid jõudsalt oma tegevust laiendanud, et pakkuda uuenduslikke võimalusi hariduse omandamiseks. Viimastel aastatel on loodud uusi õppesuundi (nt koduõppe osakonnad, tugiharidus, huviharidus) ja avatud haridusastmeid (nt lasteaiarühmad, gümnaasium).

Eesti kristlikud koolid

Kaarli Kool (lasteaed-põhikool; liige EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus)

Narva Õigeusu Gümaansium (põhikool-gümnaasium; liige MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing “Ülestõusmine”)

Püha Johannese Kool (lasteaed-põhikool; liige Püha Johannese Kooli SA)

Tallinna Toomkool (põhikool; liige Tallinna Toomkooli SA)

Tartu Kristlik Põhikool (põhikool; liige Tartu Elu Sõna Kogudus)

Tartu Luterlik Peetri Kool (lasteaed-põhikool; liige MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool)

Põlva Jakobi Kool (põhikool; liige MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool)

Pärnu Kristlik Erakool (põhikool; liige MTÜ Pärnu Kristlik Erakool)

Shanghai ja San Francisco Püha Johannese Kool Tallinnas (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Shanghai Püha Johannese)

Tartu Katoliku Hariduskeskus (lasteaed-põhikool-gümnaasium; vaatlejaliige MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus)

Püha Miikaeli Kool (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)

Kohila Mõisakool (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)

EKEL´i põhikirja järgi võivad liidu liikmeteks olla Eestis registreeritud ja kehtivat koolitusluba omavad erakooli pidajad, kes on oma põhikirja alusel maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

EKEL´i vaatlejaliikmeks võib olla Eestis registreeritud, kehtivat koolitusluba omav, koolitusloa taotlemiseks valmistuv või lastehoiuteenust pakkuv juriidiline isik, kes on maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.