KOOLI PIDAJAD

MTÜ Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis.

Kümnes Eesti kristlikus koolis õpib õppeaastal 2020/2021 kokku 2285 õpilast. Kristlike koolide õpilaste arv 2014-2020:

õa 2014/2015 – 1090 õpilast
õa 2015/2016 – 1330
õa 2016/2017 – 1495
õa 2017/2018 – 1717
õa 2018/2019 – 1885
õa 2019/2020 – 2051
õa 2020/2021 – 2285


Eesti kristlikud koolid

Kaarli Kool (lasteaed-põhikool; liige EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus)

Narva Õigeusu Gümaansium (põhikool-gümnaasium; liige MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing “Ülestõusmine”)

Püha Johannese Kool (lasteaed-põhikool; liige Püha Johannese Kooli SA)

Tallinna Toomkool (põhikool; liige Tallinna Toomkooli SA)

Tartu Kristlik Põhikool (põhikool; liige Tartu Elu Sõna Kogudus)

Tartu Luterlik Peetri Kool (lasteaed-põhikool; liige MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool)

Põlva Jakobi Kool (põhikool; liige MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool)

Tartu Katoliku Hariduskeskus (lasteaed-põhikool-gümnaasium; vaatlejaliige MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus)

Püha Miikaeli Kool (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)

Kohila Mõisakool (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)

EKEL´i põhikirja järgi võivad liidu liikmeteks olla Eestis registreeritud ja kehtivat koolitusluba omavad erakooli pidajad, kes on oma põhikirja alusel maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

EKEL´i vaatlejaliikmeks võib olla Eestis registreeritud, kehtivat koolitusluba omav, koolitusloa taotlemiseks valmistuv või lastehoiuteenust pakkuv juriidiline isik, kes on maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.