KOOLI PIDAJAD

MTÜ Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis.

Kaheteistkümnes kristlikus haridusasutuses õpib õppeaastal 2023/2024 kokku 2945 õpilast, neist 263 käib koolide juures tegutsevates lasteaedades.

Kristlike koolide õpilaskond on 10 aastaga kolmekordistunud. Kui 2014. aastal  oli kristlikes koolis 1004 õpilast, siis 2023. aastaks on kristlike koolide õpilaste arv kasvanud 2945´ni. Iga neljas Eesti erakooli õpilane õpib kristlikus koolis.

Eesti kristlikud koolid

Kaarli Kool (lasteaed-põhikool-gümnaasium; liige EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus)

Narva Õigeusu Gümaansium (põhikool-gümnaasium; liige MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing “Ülestõusmine”)

Püha Johannese Kool (lasteaed-põhikool-gümnaasium; liige Püha Johannese Kooli SA)

Tallinna Toomkool (põhikool; liige Tallinna Toomkooli SA)

Tartu Kristlik Põhikool (põhikool; liige Tartu Elu Sõna Kogudus)

Tartu Luterlik Peetri Kool (lasteaed-põhikool; liige MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool)

Pärnu Kristlik Erakool (põhikool; liige MTÜ Pärnu Kristlik Erakool)

Põlva Jakobi Kool (põhikool; liige Põlva Jakobi Kooli SA)

Shanghai ja San Francisco Püha Johannese Kool Tallinnas (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Shanghai Püha Johannese)

Tartu Katoliku Hariduskeskus (lasteaed-põhikool-gümnaasium; vaatlejaliige MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus)

Püha Miikaeli Kool (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)

Kohila Mõisakool (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)

EKEL´i põhikirja järgi võivad liidu liikmeteks olla Eestis registreeritud ja kehtivat koolitusluba omavad erakooli pidajad, kes on oma põhikirja alusel maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

EKEL´i vaatlejaliikmeks võib olla Eestis registreeritud, kehtivat koolitusluba omav, koolitusloa taotlemiseks valmistuv või lastehoiuteenust pakkuv juriidiline isik, kes on maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.