Ilmus TLPK Toimetiste 3. raamat

Ilmus TLPK Toimetiste 3. raamat

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” kuuleme seekord Tartu Luterliku Peetri Kooli toimetiste sarjas ilmunud kogumikust “Mõtte, sõna ja teoga”. Raamatu sisust ja saamisloost kõnelevad kooli direktor Tarvo Siilaberg ning õppejuht Külvi Teder. Vestlust juhib Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola.

TLPK toimetiste sarjast lähemalt kooli kodulehel.

Sirgunud on esimene gümnaasiumiküps põlvkond luterlike koolide noori

Sirgunud on esimene gümnaasiumiküps põlvkond luterlike koolide noori

Peapiiskop Urmas Viilma kirjutab “Eesti Kiriku” (03.06.20) juhtkirjas:

Viimasel kümnendil on alustanud tegevust neli luterlikku erakooli: Tallinna Toomkool (2011/2012), Kaarli kool (2013), Tartu luterlik Peetri kool (2013), mille juriidilise „vihmavarju“ all tegutseb ka Põlva Jakobi kool (2019). Need luteri kirikuga tihedalt seotud koolid koos ülejäänud Eesti kristlike koolidega on saanud kasvulavaks uuele põlvkonnale noortele, kelle usualane kirjaoskus jõuab loodetavasti vähemalt samale tasemele, kui seda on alati olnud nende Euroopa eakaaslaste religioonialase silmaringi ulatus.

2019/2020. õppeaasta lõppemine tähistab esimest luterlike koolide kasvulavast sirgunud viljade küpsemist – 17. juunil lõpetab Tallinna piiskoplikus toomkirikus piduliku palvus-aktusega põhikooli Tallinna Toomkooli esimene lend gümnaasiumiküpseid noori.

Minu soov on näha just meie luterlike koolide lõpetajaid ühel päeval ühiskonnas täitmas võtmerolle erinevate eluvaldkondade eestkõnelejate ja -vedajatena, lootuses, et oma kooliteelt ellu kaasa võetud teadmised ja õpikogemused on kujundanud neist isiksused, kes lähtuvad oma elus ja tegevuses ajatutest kristlikest väärtustest, mis ehitavad üles ligimest ja Jumalat armastavat Eesti ühiskonda.

Kristlikud koolid väljuvad eriolukorrast tugevamana

Kristlikud koolid väljuvad eriolukorrast tugevamana

Eesti Kristlike Erakoolide Liidu kooli- ja õppejuhid pidasid 30. aprillil videosilla vahendusel igakevadise üldkoosoleku. Vahetati eriolukorras tegutsemise kogemusi ja võrreldi praktikaid kristlike koolide ja lasteaedade töö korraldamisel. Ühiselt leidis kinnitust, et senine kogukondlik ja väärtuspõhine suhtluskultuur toetab endiselt kooli ja kodu koostööd. Lapsevanemad on kooliga solidaarsed ja mõistvad, valitseb kogukondlik vaim. Meie koolide pidajad väärtustavad oma töötajaid kõrgelt, majanduslikku kokkuhoidu püütakse keerulisel ajal saavutada eelkõige õppehoonetega seotud kulutuste arvelt. Kõik kristlikud kooli pidajad on Vabariigi Valitsusele tänulikud riigiabi toetusmeetme eest.

Enamus kristlikest koolidest jätkab distantsõppel õppeaasta lõpuni. Mitmed koolijuhid kinnitasid, et distantsõppe periood on õpetajaid inspireerinud. Aktiivselt korraldatakse videotunde ja kasutatakse e-õppekeskondi. Ka õppeaasta lõpuaktused on enamikes koolides planeeritud virtuaalsete sündmustena. Koolid võtavad distantsõppe perioodist kaasa häid praktikaid, nt digioskused e-õppe korraldamiseks, projektõppe ja koostöise õpetamise rakendamine, virtuaalsete keskkondade kasutamine kohtumisteks ja koosolekuteks, innovaatilised ideed kooli päevakava muutmiseks.

Koolielu jätkub teisiti ka pärast distantsõppe ja eriolukorra lõppu, kuid vanemate kõrge usaldus kristlike koolide vastu on püsiv. Kümnes Eesti kristlikus üldhariduskoolis (sh lasteaed-põhikoolid) õpib õppeaastal 2019/2020 kokku 2 083 õpilast, 20% eraüldhariduskoolide õpilaste koguarvust. Kristlike koolide õpilaste arv on 5 aastaga täpselt kahekordistunud ja jätkab kasvamist u 10% aastas.

Kristlike koolide õpilaste arv kasvab kiiresti

Kristlike koolide õpilaste arv kasvab kiiresti

Kümnes Eesti kristlikus üldhariduskoolis (sh lasteaed-põhikoolid (4), põhikoolid (5), põhikool-gümnaasium (1)) õpib õppeaastal 2019/2020 kokku 2 083 õpilast, s.o 20% eraüldhariduskoolide õpilaste koguarvust. Sellele lisanduvad kristlike koolide juurde kuuluvate eelkoolide ja huvikoolidega/huviringide õpilased.

Kristlike koolide õpilaste arv on 5 aastaga kahekordistunud:

õa 2014/2015 – 1090 õpilast
õa 2015/2016 – 1330
õa 2016/2017 – 1495
õa 2017/2018 – 1717
õa 2018/2019 – 1885
õa 2019/2020 – 2051

Põlvas alustab kristlik kool

Põlvas alustab kristlik kool

Tartu Luterliku Peetri Kooli ja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse koostöös loodav TLPK Põlva õppekoht sai 4. juunil haridus- ja teadusministri käskkirjaga tegevusloa. Kool asub tegutsema Maarja koguduse pastoraadihoones (Kesk 11).

Õppekoha nimeks saab Jakobi Kool. Tegemist on viitega Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetaja ning rahvavalgustaja Jakob Hurdale – Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi nõusolekul.

 

Ilmus raamat Toomkooli ajaloost

Ilmus raamat Toomkooli ajaloost

14. veebruaril toimus Tallinnas sisukas hariduskonverents „Eesti hariduse kaheksa sajandit – vana ja uus“, mis oli pühendatud Tallinna toomkooli esmamainimise 700. aastapäevale. Tähtpäevale kohaselt viidati konverentsil korduvalt toomkooli väärikale ajaloole. Muu hulgas esitlesid õppealajuhataja Heiki Haljasorg ja ajaloolane Olev Liivik Erik Thomsoni raamatu „Tallinna Toomkooli ajalugu 1319–1939“ eestikeelset tõlget.