Kristlikud koolid väljuvad eriolukorrast tugevamana

Eesti Kristlike Erakoolide Liidu kooli- ja õppejuhid pidasid 30. aprillil videosilla vahendusel igakevadise üldkoosoleku. Vahetati eriolukorras tegutsemise kogemusi ja võrreldi praktikaid kristlike koolide ja lasteaedade töö korraldamisel. Ühiselt leidis kinnitust, et senine kogukondlik ja väärtuspõhine suhtluskultuur toetab endiselt kooli ja kodu koostööd. Lapsevanemad on kooliga solidaarsed ja mõistvad, valitseb kogukondlik vaim. Meie koolide pidajad väärtustavad oma töötajaid kõrgelt, majanduslikku kokkuhoidu püütakse keerulisel ajal saavutada eelkõige õppehoonetega seotud kulutuste arvelt. Kõik kristlikud kooli pidajad on Vabariigi Valitsusele tänulikud riigiabi toetusmeetme eest.

Enamus kristlikest koolidest jätkab distantsõppel õppeaasta lõpuni. Mitmed koolijuhid kinnitasid, et distantsõppe periood on õpetajaid inspireerinud. Aktiivselt korraldatakse videotunde ja kasutatakse e-õppekeskondi. Ka õppeaasta lõpuaktused on enamikes koolides planeeritud virtuaalsete sündmustena. Koolid võtavad distantsõppe perioodist kaasa häid praktikaid, nt digioskused e-õppe korraldamiseks, projektõppe ja koostöise õpetamise rakendamine, virtuaalsete keskkondade kasutamine kohtumisteks ja koosolekuteks, innovaatilised ideed kooli päevakava muutmiseks.

Koolielu jätkub teisiti ka pärast distantsõppe ja eriolukorra lõppu, kuid vanemate kõrge usaldus kristlike koolide vastu on püsiv. Kümnes Eesti kristlikus üldhariduskoolis (sh lasteaed-põhikoolid) õpib õppeaastal 2019/2020 kokku 2 083 õpilast, 20% eraüldhariduskoolide õpilaste koguarvust. Kristlike koolide õpilaste arv on 5 aastaga täpselt kahekordistunud ja jätkab kasvamist u 10% aastas.