Liidu üldkoosolek

13. detsembril pidas Eesti Kristlike Erakoolide Liit üldkoosolekut. Koosolekul arutati ja avaldati toetust erakooliseaduse peatsele muutmisele, mis annab koolidele kindlamad majanduslikud garantiid. Vaadati tagasi 2017. aastale, mil valmis liidu koduleht ning seati sisse augustikuise metoodikapäeva traditsioon kristlike koolide õpetajatele. Tehti plaane 2018. aastaks, nt ühiseks suhtluseks suuremate kohalike omavalitsustega ning meie partnerorganisatsiooni International Association for Christian Education aastakoosoleku korraldamiseks Tallinnas novembris 2018. Üldkoosolek avaldas usaldust senisele juhatusel ning ka perioodil 11.2017-11.2018 moodustavad liidu juhatuse Kaarli kool, Toomkool ja Peetri kool.