Toetus kristlikele koolidele

Riigikogu fraktsioonid toetasid iga-aastasel regionaalse investeeringutoetuse jagamisel kristlike koolide tegevust järgmiselt.

Püha Miikaeli Kool – 10 000 (IRL)
Tallinna Toomkool – 5000 (EKRE)
Tartu Luterlik Peetri Kool – 7000 (IRL)
Tartu Kristlik Põhikool – 3000 (EKRE)
Tallinna Kaarli Kool – 20 000 (EKRE)

Suur tänu toetuse eest, mis aitab meie koolidel kasvada ja edeneda!