Metoodikapäev

Eesti Kristlike Erakoolide Liidu usuõpetuse ja väärtuskasvatuse metoodikapäev kristlike koolide õpetajatele toimub 21. augustil 2017 Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris (Narva mnt 51, Tallinn).

9:45 kogunemine, kohv
10:15 alguspalve ja Lii Lilleoja: Eakohasusega arvestamine usuõpetuses ja väärtuskasvatuses.
11:15 Olga Schihalejev: Oma usk, võõras usk kristliku kooli kontekstis
12:15 lõuna
13:00 Kärt Kase: Õpetaja ja vanema suhtlemisraskuste ületamine”
15.15 Kohv
15:45 töötoad
16:40 Uute metoodiliste materhalide tutvustus
17:00 lõpupalve

Registreerimiseks palun pöörduda oma koolijuhi poole.

Metoodikapäev on osalejatele tasuta. Üritust toetab Eesti Kirikute Nõukogu.