ÜRITUSED

Toimumas

Eesti Kristlike Erakoolide Liidu koolide õpetajate metoodikapäev, 10.2018 (sügisvaheaeg)

EKN-i hariduskonverents koostöös Siseministeeriumiga: Biblia pauperum: Piibilood kunstiajaloos Pühavaimu kiriku ja Raekoja näitel, 22.10.2018

International Association for Christian Education aastakoosolek “Contributions of Christian schools to a solidary society”  Tallinnas, 23.-24.11.2018

 

Toimunud

Kristlike koolide laulupäev Tallinnas (Kaarli kirik), 20.04.2018

Püha Johannese Kooli hariduskonverents “Loodan, järelikult olen”, 3.-6.05.2018

Eesti Kristlike Erakoolide Liidu usuõpetuse ja väärtuskasvatuse metoodikapäev kristlike koolide õpetajatele (21.08.2017) .

Püha Johannese Kooli konverents “Armastus kui pedagoogika” (5.-6.05.2017)

Eesti Kirikute Nõukogu ja Siseministeeriumi konverents “Milline on hea haridus ja hea kasvatus kodus, lasteaias, koolis, meedias, kirikus, teatris ja ülikoolis?” (31.03.2017)

Eesti Kirikute Nõukogu ja Siseministeeriumi konverents “Voorused ja väärtused” (01.04.2016)

Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Kristlike Erakoolide Liidu väärtuskasvatuse konverents “Kodu, kool ja kirik” (27.03.2015)

Püha Johannese Kooli konverents „Haridus ja inimhing” (24.-25.10.2014)

Eesti Kirikute Nõukogu ja Tartu Luterliku Peetri Kooli konverents “Kristlik väärtuskasvatus – teooria ja praktika” (05.04.2014).