KOOLID

MTÜ Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis.
EKEL´i üheksas koolis õpib õppeaastal 2017/2018 kokku 1481 õpilast. EKEL´i lasteaedade õpilasi on kokku 236. Kooliõpilaste arv kasvas võrreldes möödunud õppeaastaga (2016/2017) 267 õpilase võrra. Lisaks eelkoolide ja huvikoolide õpilased.

Kaarli Kool (liige EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus)
Narva Õigeusu Humanitaarkool (liige MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing “Ülestõusmine”)
Püha Johannese Kool (liige Püha Johannese Kooli SA)
Tallinna Toomkool (liige Tallinna Toomkooli SA)
Tartu Kristlik Põhikool (liige Tartu Elu Sõna Kogudus)
Tartu Luterlik Peetri Kool (liige MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool)
Tartu Katoliku Hariduskeskus (vaatlejaliige MTÜ Tartu Katoliku Hariduskus)
Püha Miikaeli Kool (vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)
Kohila Mõisakool (vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)
Rakvere Kristlik Põhikool (koolitusluba taotlev vaatlejaliige MTÜ Tarkuse Koda)

EKEL´i põhikirja järgi võivad liidu liikmeteks olla Eestis registreeritud ja kehtivat koolitusluba omavad erakooli pidajad, kes on oma põhikirja alusel maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.
EKEL´i vaatlejaliikmeks võib olla Eestis registreeritud, kehtivat koolitusluba omav, koolitusloa taotlemiseks valmistuv või lastehoiuteenust pakkuv juriidiline isik, kes on maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.