KOHTUMINE MINISTRIGA

KOHTUMINE MINISTRIGA

18. jaanuaril kohtus Eesti Kristlike Erakoolide Liidu juhatus haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga. Kohtumisel osalesid ka Eesti Kirikute Nõukogu esindajad. Konstruktiivses ja sõbralikus õhkkonnas räägiti kristlike koolide kohast Eesti haridusmaastikul ning arutati ettepanekuid seoses erakoolide finantseerimise tulevikuga.

Liidu üldkoosolek

Liidu üldkoosolek

Eesti Kristlike Erakoolide Liit pidas 21. oktoobril Tallinna Toomkoolis korralist üldkoosolekut.

Päevakorras

1. Ülevaade: koolid õppeaasta 2016/2017 alguses, kasvamine ja muud arengud (sise- ja välishindamine). Ülevaade liikmemaksudest ja liidu vahenditest.
2. Tegevustoetuse olukord alates 01.01.2017 (Tallinn, Tartu ja teised KOV-id) ja võimalik liidusisene koostöö koolide huvide kaitseks;
3. Seisukohavõtt seoses Praxise hariduskulude analüüsiga (vt lisatud fail) ja edasise suhtluse kavandamine HTM-iga;
4. EKEL ühisürituse kavandamine.