Kristlike koolide õpilaste arv kasvab kiiresti

Kümnes Eesti kristlikus üldhariduskoolis (sh lasteaed-põhikoolid (4), põhikoolid (5), põhikool-gümnaasium (1)) õpib õppeaastal 2019/2020 kokku 2 083 õpilast, s.o 20% eraüldhariduskoolide õpilaste koguarvust. Sellele lisanduvad kristlike koolide juurde kuuluvate eelkoolide ja huvikoolidega/huviringide õpilased.

Kristlike koolide õpilaste arv on 5 aastaga kahekordistunud:

õa 2014/2015 – 1090 õpilast
õa 2015/2016 – 1330
õa 2016/2017 – 1495
õa 2017/2018 – 1717
õa 2018/2019 – 1885
õa 2019/2020 – 2051