Liidu üldkoosolek

Eesti Kristlike Erakoolide Liit pidas 21. oktoobril Tallinna Toomkoolis korralist üldkoosolekut.

Päevakorras

1. Ülevaade: koolid õppeaasta 2016/2017 alguses, kasvamine ja muud arengud (sise- ja välishindamine). Ülevaade liikmemaksudest ja liidu vahenditest.
2. Tegevustoetuse olukord alates 01.01.2017 (Tallinn, Tartu ja teised KOV-id) ja võimalik liidusisene koostöö koolide huvide kaitseks;
3. Seisukohavõtt seoses Praxise hariduskulude analüüsiga (vt lisatud fail) ja edasise suhtluse kavandamine HTM-iga;
4. EKEL ühisürituse kavandamine.